Madármegfigyelés a Berettyó-hegységben

Madármegfigyelési Etikai Alapelvek

(Készült az Észak-Amerikai Környezetvédelmi Egyesület (NANPA) honlapján megtalálható információk alapján – http://www.nanpa.org)

 Fontos, hogy a madarak és környezetük megfigyelése közben minimalizáljuk a környezetre, a madarakra, illetve a velünk együtt szintén megfigyelést végző  látogatók számára zavaró vagy  veszélyt hordozó hatásokat. Az alapelvek követésével segíthetjük a természeti értékek megőrzését, valamint az általunk megfigyelt állatokra gyakorolt zavaró hatásokat is csökkenteni tudjuk.
  A következő pontok az alapelveket fogalmazzák meg. Ahhoz, hogy hatékonyan óvjuk a környezetet, a megfigyelés során szükséges a jó ítélőképesség és az együttműködésre való hajlandóság.

  1. Előzetesen ismerjük meg a megfigyelni kívánt állatok, madarak szokásait, életterüket. Ily módon elkerülhető, hogy óvatlanul megzavarjuk az életciklusukat, megzavarjuk őket táplálkozás, párzás vagy más tevékenységek közben.
  2. A rendelkezésünkre álló felszereléssel alkalmazkodjunk az állatokhoz. Ha az állat zavart, biztosítsunk neki nagyobb teret, távolodjunk el, és kerüljük el a megzavarásukat. Ha szükséges, használjunk hosszabb lencsét a fényképezéshez, ezzel is elkerülve azt, hogy az állat fenyegetően közelinek érezze a jelenlétünket.
  3. Alkalmazkodjunk az ökoszisztémához. Igyekezzünk a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb módon megközelíteni a kiválasztott helyszínt, csökkentve ezzel a környezetre gyakorolt hatást, illetve elkerülve az állatok felesleges felzaklatását. Amennyiben kijelölt ösvény vezet a helyszínre, kövessük azt.

A környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülése mellett fordítsunk figyelmet arra is, hogy a hatóságok milyen szabályozásokat, törvényeket vezettek be, amelyek a területre vonatkoznak. Működjünk együtt a kezelő szervezetekkel, és segítsük a munkájukat.

  1. Előzetesen értesítsük a megfelelő szerveket a látogatásunkról, annak céljáról és a várhatóan általunk okozott hatásokról. Hallgassuk meg a véleményüket, és igyekezzünk tiszteletben tartani az elvárásaikat, betartani a szabályokat a természeti értékek védelmének érdekében.
  2. Amennyiben nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az irányító szervezetekkel, hagyatkozzunk a jó ítélőképességünkre. Igyekezzünk minimális hatást gyakorolni a környezetre és a helyi állat- és növényfajokra. Tartsuk észben az általános szabályokat, amelyek az erdők, parkok,természetvédelmi területek látogatóira vonatkoznak.
  3. Készüljünk fel a váratlan eseményekre is. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a hirtelen váratlanul felmerülő körülmények ne okozzanak kárt vagy sérülést bennünk, a velünk/környezetünkben lévőkben illetve a környezetben és az ott élő állatokban.

A fenti pontok mellett kiemelten fontos az is, hogy mennyire vagyunk tapasztaltak, mennyire vagyunk képesek együttműködni a hatóságokkal, illetve más madárfotósokkal.

  1. Legyünk előzékenyek. Ha csatlakozni kívánunk a területen tevékenykedő fotóshoz  vagy csoporthoz, kérdezzük meg tőlük, hogy csatlkozhatunk-e.
  2. Ügyeljünk rá, hogy mások ne okozzanak bajt. Ha valakit veszélyes cselekedeten érünk, amely veszélyezteti a saját vagy mások testi épségét, illetve az élővilágot, szólítsuk fel, hogy gondosabban járjon el. Amennyiben a felszólításunkat figyelmen kívül hagyja, ne vitatkozzunk vele, jelentsük az illetőt a megfelelő szerveknél, és működjünk együtt azokkal, hogy meggátolhassák a veszélyes tevékenység folytatását.
  3. Mutassunk példát. Mind magánszemélyként, mind fotográfusként cselekedjünk példásan,segítsünk másokat figyelemfelhívással, jó tanácsokka, hogy ők is hozzájárulhassanak a természeti értékek  megőrzéséhez, a madarak nyugalmának biztosításához..

Fontos odafigyelni a kiválasztott területen érvényes jogszabályokra, szabályokra is. Ezekkel összhangban, a hatóságokkal együttműködve végezzük a megfigyelést. Előzetesen tájékozódjunk a betartandó rendelkezésekről, és igyekezzünk ezeket az ott tartózkodásunk, a madármegfigyelés közben végig betartani. Igyekezzünk mások figyelmét is felhívni a vonatkozó szabályozásokra, és amennyiben azt látjuk, hogy mások a szabályokat megszegik, jelentsük azt a megfelelő hatóságoknál.
A következő rendelkezések általános érvényűek, a legtöbb nemzeti parkban, természetvédelmi területen  ezek azok az alapszabályok, amelyeket szem előtt kell tartanunk: